Rulouri de gazon sector 1
Rulouri de gazon sector 1 – ÎNTREŢINEREA GAZONULUI
Rulouri de gazon sector 1
Imediat după semănat, cum s-a mai amintit, se face o tăvălugire care stă la baza unei răsăriri uniforme. Durata de la semănat la răsărit este diferită funcţie despecie şi temperatură. Dar, există posibilitatea ca între semănat şi răsărit săintervină o ploaie torenţială care să bătătorească pământul. Acest lucru împiedicărăsărirea. De aceea este necesară distrugerea crustei care se formează.
Rulouri de gazon sector 1
Pentru aceasta se va trece cu o grapă foarte uşoară peste teren, când terenuleste zvântat astfel încât utilajul să nu lase urme în sol. Pe gazonul de sport sauspaţii verzi publice această operaţie se face ataşând la un tractor uşor un tăvălug deasemenea uşor, învelit cu sârmă ghimpată. Viteza de deplasare este mare.
Rulouri de gazon sector 1
Se poate întâmpla ca pe anumite porţiuni (datorită unor greşeli detehnologie), iarba să nu răsară. De aceea este necesarăcompletarea golurilor.
Rulouri de gazon sector 1
Tinerele plantule au nevoie imediat după răsărire de azot. De aceea seimpune o primă fertilizare. Aceasta este o fertilizare moderată şi constă dinîmprăştierea cât mai uniformă a 30-40 kg azot la hectar (100 kg azotat de amoniurespectiv 10 g azotat / m2). După împrăştiere este bine să urmeze o irigare care săumecteze solul până la 10 cm.
Rulouri de gazon sector 1
Una dintre cele mai importante operaţiuni este combaterea buruienilor. Bogăţia solului în seminţe de buruieni este bine cunoscută.. Există două categoriide buruieni, dicotiledonate şi monocotiledonate. Acestea pot fi combătute mecanicşi chimic.
Rulouri de gazon sector 1
Rulouri de gazon sector 1 – Combaterea mecanică este de două feluri:
plivit şi cosit.Combaterea mecanică a buruienilor este absolut necesară dar de multe ori nueste suficientă. În astfel de cazuri ea trebuie însoţită de combaterea chimică.
Rulouri de gazon sector 1
Dicotiledonatele se combat foarte uşor prin erbicidareDacă şi în al doileaan de la semănat mai există dicotiledonate (şi acest lucru se datorează neinstalăriicorespunzătoare a gazonului) se repetă erbicidarea care trebuie realizată (încondiţiile de climă specifice de la noi) în prima jumătate a lunii aprilie.
Rulouri de gazon sector 1
Mai trebuie subliniat faptul că erbicidarea, în special prin pulverizare, trebuiecută cu multă atenţie pentru a nu avea efecte negative asupra vegetaţieiornamentale din jur. Pentru realizarea acestor erbicidări există o serie de utilaje.
Rulouri de gazon sector 1 – Tunderea gazonului
Una dintre cele mai importante operaţii în vederea întreţineriicorespunzătoare a unui gazon este tunderea. În afară de utilitatea operaţiei pentrumenţinerea unui gazon dens şi uniform, deci un rol estetic, are şi implicaţiifiziologice deosebite. Prin îndepărtarea unei părţi a ţesutului vegetal se diminueazădrastic capacitatea de fotosinteză a plantelor.
Rulouri de gazon sector 1
Tunderea are de asemenea şi un rol important asupra dezvoltăriirădăcinilor. Tunderea primăvara sub apex determină o creştere a înfrăţirii, premizaformării unui gazon omogen şi dens.
Rulouri de gazon sector 1
Tunderea prost executată, neregulată, produce un gazon neuniform,favorabil dezvoltării bolilor şi de asemenea permite instalarea unor buruieni.
Rulouri de gazon sector 1
Înălţimea de tundere este diferită pentru diferite specii. Înălţimea de tăiereeste determinată şi de soiurile cultivate. Una din direcţiile principale în ameliorarea speciilor pentru gazon esterezistenţa la tunsori dese şi drastice.
Rulouri de gazon sector 1
În principal înălţimea de tăiere depinde de:
– starea fiziologică a gazonului;
– sezonul şi ca atare viteza de creştere;
– specia sau amestecul folosit;
– scopul pentru care a fost creat gazonul.
Rulouri de gazon sector 1
O tundere rasă (0,5 cm uneori şi 0,3 cm) este suportată de un număr redusde specii, în special cele stolonifere şi cele din genul Festuca cu talie joasă.
Rulouri de gazon sector 1
Această tunsoare rasă se mai numeşte şi scalpare. Prin executarea ei semodifică capacitatea de refacere a plantei prin:
– diminuarea sintezei de substanţe organice şi a stocării lor;
– reducerea creşterii rădăcinii atât ca număr cât şi ca dimensiune;
– reducerea rezistenţei la boli;
– diminuarea lăţimii frunzelor.
Rulouri de gazon sector 1
Acestea pot avea ca şi consecinţă o reducere a calităţii estetice a gazonului.
Repetarea tunderilor scurte, datorită imposibilităţii unei fotosintezecorespunzătoare şi a unei stocări minime de substanţe organice, are ca şi consecinţăepuizarea plantelor ce poate fi fatală.
Rulouri de gazon sector 1
Tunderea scurtă are şi acţiuni negative asupra rezistenţei plantelor lacondiţiile de climă, acestea devenind sensibile la variaţiile de temperatură dar şi latemperaturile excesive.
Rulouri de gazon sector 1
O tundere la înălţime moderată permite:
– o creştere corespunzătoare atât a părţii aeriene cât şi a rădăcinilor;
– menţinerea turgescenţei ţesuturilor;– menţinerea fineţii frunzelor;
– menţinerea densităţii optime a covorului vegetal;
– un aspect estetic corespunzător.
Rulouri de gazon sector 1